tocyn Archebwch docynnau barrau

Ynglŷn â'r Ŵyl

Mae Gŵyl Boia yn ddigwyddiad aml-leoliad sy'n cael ei gynnal dros dri diwrnod yn Ninas hyfryd Tyddewi. Ochr yn ochr â'r digwyddiadau tocynnau yn Neuadd y Ddinas a'r Tabernacl mae 'Llwybr Boia' hollol rhad ac am ddim sy'n cael ei gynnal mewn tri lleoliad gyda Thyddewi, Y Ffermwyr, Yr Esgobion a'r Grawn. Gwiriwch yr amserlen ar gyfer rhestrau llawn.

Cynhelir Gŵyl Boia gan St Davids Peninsula Music and Arts C.I.C. Cwmni buddiannau cymunedol yw hwn sydd â'r prif nod yw hyrwyddo cerddoriaeth a chelfyddydau ym Mhen Nhyddewi ac ardal ehangach Sir Benfro. Mae'r holl elw yn mynd yn ôl i'r C.I.C ac yn ein helpu i barhau i gynnal digwyddiadau a Gŵyl Boia.

Mae Gŵyl Boia yn bosibl gyda chymorth busnesau lleol a chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dinas Tyddewi

Ochr yn ochr â rhaglennu Gŵyl Boia, mae Tyddewi yn ganolfan wych i archwilio'r arfordir anhygoel sydd o'n cwmpas ni a'r Eglwys Gadeiriol fawreddog. Os ydych chi am gynllunio'ch ymweliad (a llety), mae gwefan am Dyddewi yma....
http://stdavidsinfo.org.uk/visitor-information/